மீயொலி ஓட்ட மீட்டர்கள்

20+ வருட உற்பத்தி அனுபவம்

சுவரில் பொருத்தப்பட்ட டாப்ளர் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளோமீட்டர் DF6100-EC

  • சுவரில் பொருத்தப்பட்ட டாப்ளர் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளோமீட்டர் DF6100-EC

    சுவரில் பொருத்தப்பட்ட டாப்ளர் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளோமீட்டர் DF6100-EC

    DF6100-EC சுவரில் பொருத்தப்பட்ட டாப்ளர் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளோ மீட்டர்மூடிய வழித்தடத்திற்குள் திரவத்தின் அளவீட்டு ஓட்டத்தை அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, குழாய் வரி திரவங்களால் நிரம்பியதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் திரவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காற்று குமிழ்கள் அல்லது இடைநிறுத்தப்பட்ட திடப்பொருட்கள் இருக்க வேண்டும்.

    டாப்ளர் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளோ மீட்டர் ஓட்ட விகிதம் மற்றும் ஃப்ளோ டோட்டலைசர் போன்றவற்றைக் காண்பிக்கும், மேலும் 4-20எம்ஏ, ரிலேக்கள்,ஓசிடி வெளியீடுகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்: